İş

Türkiye’nin e-ticaret hacmi 2,2 trilyon liraya ulaşacak

Ticaret Bakanlığı’nın “2024-2028 Yılı Stratejik Planı”ndan yapılan derlemeye göre, e-ticaretin her geçen gün büyümesi ve yeni iş modellerinin sisteme dahil olması nedeniyle sektöre ilişkin gelişmelerin hızlı takip edilmesi önem taşıyor.

Plan döneminde yürütülecek çalışmalarla, ticarette yeşil ve dijital dönüşümün desteklenmesi ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, dünyadaki gelişmeler yakından takip edilerek, Türkiye’nin e-ticaret potansiyelinin geliştirilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

e-Ticaretin genel ticaret içindeki payı artırılacak

Bakanlıkça, iç ticarete yönelik ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulanması, esnaf sanatkarlar ile kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve gerekli ticari araştırmaların yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda, e-ticaret işlem hacminin bu yıl itibarıyla 2,2 trilyon liraya ulaşması öngörülüyor. Bu hacmin, 2025 yılında 3,1 trilyon liraya, 2028 yılında da 6,3 trilyon lira olması planlanıyor.

e-Ticaretin genel ticaret içindeki payının ise bu yıl sonunda yüzde 21,5, 2025’te ise yüzde 23’e çıkarılması hedefleniyor. Plan dönemi sonunda da e-ticaretin genel ticaret içindeki payının yüzde 30’a ulaşması amaçlanıyor.

Söz konusu hedeflere ulaşılması için işletmeler, müşteri verilerini korumak ve gizliliğe saygı göstermek için teşvik edilecek. Dünya genelindeki e-ticaret trendleri ve en iyi uygulamalar izlenecek ve bu bilgiler yerel pazar için uyarlanacak. Ayrıca, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği teşvik edilecek.

Pazar yerleri desteklenecek

Stratejik plana göre, dış ticarete yönelik ekonomik faaliyetlerin yapılandırılması ve güçlendirilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve etkin dış ticaret politikası geliştirilecek. Bu çerçevede, e-ihracatın artırılması için şirketler, pazar yerleri ve perakende e-ticaret siteleri desteklenecek ve Türkiye e-İhracat Platformu kurulacak.

Plana göre, e-ihracatın genel ihracattaki payının bu yıl itibarıyla yüzde 3,3’e çıkarılması öngörülüyor. Söz konusu payın 2025’te yüzde 5, 2028’de ise yüzde 10 olması hedefleniyor.

Söz konusu hedeflere ulaşılması için ilgili mevzuatta yeni düzenlemeler yapılacak. Dijital dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve salgın sürecinin iş mevzuatında ortaya çıkardığı ihtiyaçlara yönelik düzenlemelere gidilecek.

yazihanhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu